• Contact us
 • Factory Tour
 • Contact info

  Qingdao Hengyong Steel & Wood Products Co., Ltd.

  Yanjialing Industrial Zone, Tongji Street, Jimo, Qingdao, China.

  Contact: Ms. Wang

  电话:+86-0532-82519268
  传真:+86-0532-82519111

  TEL:+86-0532-82519268

  FAX:+86-0532-82519111

  Mail: cici@qdhengyong.com

  Contact us

  Qingdao Hengyong Steel & Wood Products Co., Ltd.

  Yanjialing Industrial Zone, Tongji Street, Jimo, Qingdao, China.

  Contact: Ms. Wang

  电话:+86-0532-82519268
  传真:+86-0532-82519111

  TEL:+86-0532-82519268

  FAX:+86-0532-82519111

  Mail: cici@qdhengyong.com